AANMELDINGSFORMULIER

Hiermee wil ik mij aanmelden als lid van de Ouderenvereniging Rozenburg (O V R):

Mijn gegevens zijn:

Naam: Dhr. / Mevr.            __________________________________________________________

Geboortedatum:        ____________________

 

Partner op hetzelfde adres:

Naam: Dhr. / Mevr.            __________________________________________________________

Geboortedatum:        ____________________

 

Adres: ______________________________________________  Postcode: ______________

Telefoonnummer:  _________________________  Emailadres: ____________________­­­____

 

IBAN-nummer:        ______________________________

 

Voor het lidmaatschap betaal ik € 25,= en mijn partner € 20,= per jaar.

Vanaf 1 juli betaal ik de helft van de contributie, respectievelijk € 12,50 en € 10,=.

Word ik lid na 1 oktober betaal ik respectievelijk € 6,50 en € 5,=

 

Ik maak het lidmaatschapsgeld over naar IBAN-nummer NL94 RABO 0308 5805 83 ten name van Ouderenvereniging Rozenburg.  

 

Handtekening:            ________________________________________

Dit formulier na ondertekening opsturen naar het secretariaat Ouderenvereniging Rozenburg, Meerpaal 39, 3181 NW Rozenburg, of scannen en mailen naar secretariaat@ouderenvereniging rozenburg.nl