Nieuwsbrief juni 2018

Nieuwsbrief juni 2018

Ook deze maand sturen wij u een nieuwsbrief. Onderstaande activiteiten kunnen niet wachten op de volgende Stroming van juli. Ook willen wij u eraan herinneren, als u de Toestemmingsverklaring Privacywet AVG nog niet heeft ingevuld, om dit alsnog te doen.    

 

Vrijdag 8 juni Tour d’Amour Rotterdam 2018 in de Residence Roosenburch

(van 13.30 tot 16.00 uur)

Samen met IDEM (Expertisecentrum integratie, discriminatie en emancipatie) nodigen wij u uit voor een boeiende middag. Wij willen het bekende ‘onbekend maakt onbemind’ veranderen in de leus:  Liefde is een recht voor iedereen! Dit is de basis om veilig, gelukkig en gezond ouder te worden!

 

Ondersteund door een roze oudere die zijn/haar ervaringen vertelt, wordt deze middag geleid door Eveline van de Putte. Eveline gaat met de zaal in gesprek en zal stukjes voorlezen uit haar boek.

 

Te veel roze ouderen durven nog steeds niet zichzelf te zijn in hun woonomgeving. Dit komt niet alleen door onkunde en soms zelfs respectloos gedrag van medewerkers in de zorg, maar ook door onbegrip van hun leeftijdsgenoten.

 

Tour d’Amour, wil met behulp van levensverhalen van roze ouderen, die kloof van taboes en onwetendheid overbruggen door de dialoog aan te gaan over seksuele diversiteit. Dit zowel met (vrijwillige) medewerkers uit de zorg en hun bewoners, maar ook met studenten, migranten-, en welzijnsorganisaties, kerken en ouderenbonden.

 

Woensdag 20 juni Gezondheidsmarkt op de woensdagmarkt bij Restaurant La Caleta

(van 10.00 tot 14.00 uur)

Wat is er allemaal te doen?

  • Gezondheids-checks, waaronder test bloedsuikergehalte, bloeddrukmeting,

gewicht en BMI berekening

  • Informatie en testjes omtrent Leefstijl   

  • Sport en beweging

  • Gezonde voeding

  • Lekker in je vel zitten

  • Informatie over wat er te doen is in Rozenburg

  • Tips over gezonde leefstijl

  • Gezelligheid

  • Leren hoe je veilig beweegt

Kortom genoeg redenen om even langs te komen. Deze middag is georganiseerd door de welzijns-aanbieder DIA en wij zijn daar ook bij aanwezig.  Tot ziens en vriendelijke groet,

Het bestuur OVR