Oprichtingsvergadering 5 februari 2016

Verrast waren voorzitter Harry van den Ende en secretaris Fanny Zuur toen bleek dat bij de oprichtingsvergadering in Het Anker, de hele zaal vol senioren zat. Er moesten zelfs nog stoelen bij.

Harry, die werd geplaagd door een schorre keel, merkte op dat hij blij was met de grote opkomst. Verder deed Fanny het woord. Ze had het betreurd dat de ANBO plaatselijk ophield te bestaan, jammer ook van de contacten. Een paar bestuursleden stopten ermee. Dat deed Fanny en Harry ertoe besluiten een stukje te publiceren met antwoordstrook, om te inventariseren wie er belangstelling had voor de nieuwe vereniging. De uitkomst was zodanig dat ze het aandurfden om een nieuwe ouderen- vereniging op te richten. Half januari tekenden ze de stukken bij de notaris. Een vereniging door en voor Rozenburgers die zich o.a. bezig houdt met hulp bij schuldsanering/thuisadministratie met Careyn maatschappelijk werk en Thuiszorg. Kortingen bij plaatselijke winkeliers wordt onderzocht. Tevens wordt er gekeken of de activiteiten van de ANBO ook door de nieuwe vereniging worden overgenomen, zoals: Lief en leed, bloemetje bij leden van 80 jaar, bingo, themaochtenden, filmavonden in bibliotheek, computerinloop bibliotheek, dansavonden en fietstochten met DWR/Careyn, Dag van de ouderen en seniorencafé. Deze speech verdiende een warm applaus. Tot slot kon men een lidmaatschaps- formulier invullen. Het hoeft geen betoog dat hier gretig gebruik van werd gemaakt.

  • foto's Cornelia Molendijk