Ledenvergadering 15 juni 2017

JAARVERSLAG 2016

BESTUUR

Voorzitter                                                   Harry van den Ende              

Secretaris                                                    Fanny Zuur                            

Penningmeester                                        Annemieke Spee

Bestuurslid (computerdeskundige)       Ton Hilt

Bestuurslid (activiteitenmedewerker)  Jan Woerdeman

Na de oprichting van de vereniging bij de notaris op 14 januari 2016 hebben de voorzitter en secretaris een oprichtingsvergadering belegd waarna het bestuur snel met twee bestuursleden uitbreidde. Na de toevoeging van een penningmeester in november is het dagelijks bestuur nu voltallig. Het bestuur heeft in 2016 drie bestuursvergaderingen belegd.

LANDELIJKE AANSLUITING

Door de aansluiting bij de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv) kunnen wij onze leden korting bieden bij verschillende ziektekostenverzekeringen en hebben we daardoor ook de  mogelijkheid hulp te bieden bij de belastingaangifte. Tevens zijn we via de FASv ook aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Onafhankelijke Gepensioneerden (NVOG). Hierdoor kunnen we invloed uitoefenen in Den Haag.

LEDENADMINISTRATIE

In het eerste jaar van de vereniging is het ledenaantal flink gegroeid. Het jaar 2016 hebben we afgesloten met 109 leden.

INFORMATIE NAAR DE LEDEN EN NIET-LEDEN

 • Per email of in de bus

  In 2016 hebben de leden vijf nieuwsbrieven ontvangen.

 • Website 

  Na het uitkomen van een nieuwbrief wordt het op de website geplaatst. Naast de algemene informatie is er ook een fotoalbum met foto’s van de activiteiten.

 • Media

  Regelmatig worden er stukken van de nieuwsbrief in de Schakel geplaatst om een breder publiek te bereiken.  

 • Facebook

  Wordt regelmatig bijgewerkt.

  LEDENVOORDELEN

 • Leden krijgen bij een aantal ziektekostenverzekeringen korting op de premie.

 • Leden kunnen bij verschillende winkeliers korting krijgen op de boodschappen.   

  ACTIVITEITEN

 • BINGO

  In Het Anker hebben we op de dinsdagmorgen drie keer bingo gedraaid.

 • COC (COMPUTER OPSTAP CENTRUM)

  In samenwerking met DWR zijn er in Het Anker computerlessen gegeven door deskundige instructeurs.  

 • DAG VAN DE OUDEREN

  Naar aanleiding van de dag van de ouderen op 1 oktober is er in samenwerking met DWR en PCOB een dagtocht georganiseerd.

 • DAGTOCHTEN

  Activiteitenvereniging Ouderen Spijkenisse verzorgt regelmatig dagtochten waarvan onze leden ook gebruik van  kunnen maken.

  Ook heeft er een bustocht plaatsgevonden naar de Maasvlakte. Onder begeleiding van de Rozenburger Leo Boer is deze tocht succesvol geweest. 

 • DIGITALE AANGIFTE DOEN

  In de stadswinkel is er in samenwerking met de politie een informatiemiddag geweest over de liveverbinding via een televisiescherm. 

 • FILMAVONDEN

  In samenwerking met de bibliotheek zijn er filmavonden georganiseerd. Deze avonden zijn voor leden en voor niet-leden.   

  ONDERSTEUNING

 • Door onze computerdeskundige is er computerhulp aan huis.

 • Voor het ordenen van de financiën is er hulp bij administratie.

   

 

JAARPLAN 2017

ALGEMEEN BELEID

Onze vereniging richt zich op het welzijn van ouderen, daarbij staat de bestrijding van eenzaamheid centraal. Met onze diensten en activiteiten willen wij sociale contacten bevorderen.  

DOELSTELLING ACTIVITEITEN

 • Door ledenwerving hopen we 2017 af te sluiten met 200 leden.

 • Minimaal tien keer per jaar bingo-ochtenden in Het Anker.

 • In samenwerking met de bibliotheek op de laatste donderdagavond van de maand in de wintermaanden een filmavond en het digicafé éénmaal per maand op de woensdagmorgen.

 • In samenwerking met DWR in Het Anker computerlessen voor beginners, vervolg-beginners en fotobewerking.

 • Het organiseren van de jaarlijkse dag van de ouderen op 1 oktober samen met DWR.

 • Het mede-organiseren van thema’s en presentaties omtrent Rozenburg.    

 • In samenwerkingsverband met Alzheimer Nederland en Careyn thema-avonden mogelijk maken. 

 • De leden ontvangen een verjaardagskaart.